Kurv

Om Engage

Baggrund – idé og perspektiv

Veteranfonden er et privat initiativ med det formål at støtte danske veteraner og deres pårørende, det vil sige udsendte til krigs- og katastrofeområder på vegne af Danmark. Det omfatter ansatte og tidligere ansatte fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politi, ministerier, styrelser og tilsvarende organisationer.

Veteranfondens aktivitet vil være afvikling af koncerter under navnet ENGAGE. Det er på sigt tanken, at der skal være landsdækkende koncerter. Koncerten skal drives af frivillige veteraner og øvrige veteraner kommer gratis til ENGAGE. Alle er velkomne til koncerterne, der skaber rammerne for en god dag hvor veteraner og ikke-veteraner kan mødes under uformelle og hyggelige rammer.

IDEMANDEN BAG

Jeppe Michael Jensen er ophavsmand og initiativtager til projektet. Jeppe er 44 år gammel og selv veteran fra Balkan, uddannet delingsfører ved Beredskabsstyrelsen. Han blev såret ved angreb på hans konvoj ved byen Maglaj i Bosnien Hercegovina i 1993. Ved angrebet blev flere af hans kollegaer dræbt. Sidenhen har Jeppe haft en karriere i det civile som jurist, iværksætter og direktør. Bl.a. har han gennem 13 år etableret og udviklet virksomheden Billetlugen A/S.

Udover Jeppe, er en række personer fra Forsvaret og Erhvervslivet samt medie- og kulturverdenen involveret. Følgende personer indgår således i et Advisoryboard:

Carsten Lassen: Specialisterne, CEO. Tidl. direktør for Copenhagen Jazzfestival og spillestedet Jazzhouse

Christian Herskind: Brigadegeneral (R), Næstformand for Soldaterlegatet og Mars og Merkur, Advokat og direktør for Refshaleøen

Christian Jensen: Ansvarshavende redaktør, dagbladet Politiken

Jens Romundstad: Salgsdirektør for Fakta og veteran

Kristian Riis: Direktør i Volcano ApS, musiker i bandet Nephew samt involveret i en række festivaler i ind- og udland som bestyrelsesmedlem og rådgiver

Magnus Reetofte: Kommunikationschef i det Kongelige Teater, tidl. Administrerende direktør af spillestedet VEGA

Martin Bøge Mikkelsen: Bestyrelsesformand, professionel bestyrelsesmedlem, Venture Investor og Senior Advisor, samt Formand for InterForce Region Hovedstaden og medlem af Mars og Merkur.

Per Ludvigsen: Senior Advisor hos Struensee & Co, Generalløjtnant og tidl. Viceforsvarschef

Peter M. Andersen: Advokat, Oberstløjtnant (R) og Formand for foreningen Folk og Sikkerhed

Ronnie Hansen: Direktør i Burson-Marsteller Sport

Susanne Lund: Oberst og Chef for Veterancenteret

Tobias Kippenberger:  Musiker som solist og i bandet The Floor Is Made Of Lava, tidl. økonomisk rådgiver i musikbranchen

Tue Hækkerup: Tidl. medlem af Borgerrepræsentationen, Kbh. Kommune, tidl. Institutleder PH Metropol, og Kaptajn

Blandt øvrige frivillige er der en blanding af veteraner fra mange missioner

Køb billet her

Bestil veteranbillet her

AKTIVITETEN/KONCERTERNE SKAL MERE KONKRET TJENE FØLGENDE FORMÅL:

ANERKENDELSE

At vise at veteranens indsats påskønnes. Anerkendelse har flere formål; det moralske/etiske i at vi som samfund viser, at vi støtter og anerkender det individuelle menneske. Anerkendelse virker desuden helende og forebyggende på psykiske sygdomme som f.eks. PTSD.

OPLYSNING

Begivenhederne skal anvendes til at fortælle om veteransagen; herunder at der er nogle, der desværre har fået fysiske og psykiske mén, men også at veteraner ikke er ”ofre” men en ressource i det danske samfund.

FÆLLESSKAB/SAMMENHOLD

For at afvikle koncerterne, vil mere end 1000 veteraner skulle involveres som frivillige. Det er tanken at prioritere den gruppe af veteraner, som grundet en fysisk eller psykisk lidelse ikke p.t. kan påtage sige et fuldtidsjob. Det vil give livsindhold og i bedste fald kunne hjælpe veteranen tilbage på arbejdsmarkedet. Udover de frivillige er der på koncertpladsen mulighed for, at veteraner fra forskellige missioner kan mødes med tidligere kollegaer fra det område den pågældende har været udsendt til.

INDSAMLINGSAKTIVITET

Det forventes, at koncerterne vil generere overskud. Overskuddet skal uddeles til de mange frivillige initiativer, der arbejder på at skabe bedre vilkår for danske veteraner. Mange af initiativerne er i dag afhængige af støtte fra Forsvaret, velgørende fonde m.v., og der er et begrænset antal midler til rådighed. Ydermere er mængden af tilgængelige midler afhængig af den til enhver tid værende politiske opbakning til sagen, og det kan således frygtes, at der på sigt vil komme mindre politisk fokus på området, hvorved midlerne på området vil blive nedskåret. På sigt vil Veteranfonden kunne blive en stærk og selvbærende fond, der udover den direkte aktivitet (ENGAGE) vil kunne medvirke til, at andre initiativer på området får tilvejebragt økonomiske midler.

VIL DU HJÆLPE OS?

Bag ENGAGE er Veteranfonden, som arbejder for at styrke veteransagen i Danmark – bl.a. ved at holde fest og give gratis billetter til veteraner.

For at opretholde status som fond, kræver det 100 donationer á 200 kr årligt.

Du kan hjælpe os i mål med dette års donationer, ved at sende min. 200 kr via Mobil-Pay: 474930

Vi er allerede kommet godt i gang, så du kan gøre en forskel i dag! Udover at du hjælper til at vi forbliver en fond, hjælper du også til at vi kan holde fest igen.