Udtalelse fra Veteranfondens bestyrelse

Vi glæder os utroligt meget til at byde velkommen til ENGAGE Festival på Kastellet 7. og 8. juni. Det bliver to dage med fantastisk musik og gode oplevelser. Vi er stolte af ENGAGE Festival, men vi er også bevidste om, at holdningerne til vores baggrund som veteraner i det danske forsvar er delte. Det er vigtigt for os at understrege, at Veteranfonden og ENGAGE Festival er skabt for at støtte de danske mænd og kvinder, som bliver sendt ud på ofte farlige missioner. De passer deres arbejde med risiko for liv og lemmer, og har ingen indflydelse på om og i hvilket omfang Danmark skal involveres i internationale opgaver. 

Alligevel oplever vi desværre, at nogle ikke kan skelne mellem de danske veteraner og verserende internationale konflikter. Veteranfonden støtter naturligvis ikke krig, og vil aldrig indtage en holdning til internationale konflikter, som ikke flugter med den danske regerings, ligesom vi ikke indgår samarbejde med organisationer eller virksomheder, der modarbejder denne. Vi oplever desværre, at vores samarbejde med partnere med baggrund i forsvarsindustrien har givet nogle anledning til at betvivle ENGAGE Festivals motiver og intentioner, og i forlængelse heraf de enkelte kunstneres engagement i festivalen. Dette finder vi uretfærdigt og misforstået, men accepterer, at det desværre tager fokus fra vores kerneformål. Vi er selv veteraner og det sidste vi ønsker er at skade sagen.

Vi har derfor bedt virksomhederne om at trække sig som sponsorer, for at skabe ro om afviklingen af årets festival. Det har de under de givne omstændigheder accepteret, da de ikke ønsker at skygge for det gode formål i Veteranfonden. Vi håber, at vi nu kan få lov at gøre det vi er bedst til – at skabe en fantastisk fest for publikum i Kastellet.